முதலாம் ராஜேந்திர சோழ்னால் இலங்கை திரிகோணமலையில் கட்டப்பட்ட பத்ரகாளியம்மன் கோயில் திருவிழாமுதலாம் ராஜேந்திர சோழ்னால் இலங்கை திரிகோணமலையில் கட்டப்பட்ட பத்ரகாளியம்மன் கோயில் திருவிழா, மார்ச் 2005 ல் எடுக்கப்பட்ட படங்கள் .

Comments

Popular posts from this blog

உலகெலாம் உணர்ந் தோதற் கரியவன்

வாணர் குல அரசர்கள்

பறவை நாச்சியார்