உழவன் என்பவன் பிறருக்காக வாழ்பவனே

உணவளிக்கும் உழவுக்கு உறுதுணையாக இல்லாதவனுக்கு வாய்க்கு ருசியா சுடு சோறு உழைக்கும் உழவனுக்கு பசியா பழைய சோறு !!!

என்றென்றும் உழவன் என்பவன் பிறருக்காக வாழ்பவனே

Comments

Popular posts from this blog

உலகெலாம் உணர்ந் தோதற் கரியவன்

வாணர் குல அரசர்கள்

பறவை நாச்சியார்