வெட்டறுவா தாங்கி வீசுகிற பூமி !!!வெட்டறுவா தாங்கி வீசுகிற பூமி !!! வெள்ளைக்கொடி தூக்கி வந்தவனும் நீயே !!! -----போற்றிப் பாடடி பெண்ணே !!! தேவர் காலடி மண்ணே !!!

Comments

Popular posts from this blog

உலகெலாம் உணர்ந் தோதற் கரியவன்

வாணர் குல அரசர்கள்

பறவை நாச்சியார்