Skip to main content

கரி காலன் வடதிசைப் படையெடுப்பைப் பற்றி

கரி காலன் வடதிசைப் படையெடுப்பைப் பற்றி சிலப்பதிகாரத்தில் இயங்கோவடிகள்.....................".இருநில மருங்கில் பொரு நரைப் பெறா அச்..........செருவெங்காதலின் திருமாவளவன்........புண்ணித்திசைமுகம் போகிய அந்நாள்............இமையவர் உறையும் சிமையப்பிடர்த்தலைக்..........கொடுவரி ஒற்றிக் கொள்கையில் பெயர்வோற்கு..........மாநீர் வேலி வச்சிர நந்நாட்டுக் கோன் இறைக் கொடுத்தக் கொற்ற பந்தரும்..........மகத நநாட்டு வாழ்வாய் வேந்தன்..........பகை புறுத்துக் கொடுத்த பட்டி மண்டபமும்..........அவந்தி வேந்தன் உவந்தன்னக் கொடுத்த..........நிலந்தோங்கு மரபின் தோரண வாயிலும்"............கரிகாலனுடைய வெற்றியின் விளைவுகள் இங்கே கூறப்படுகின்றன.தென்னாட்டில் போர் செய்ய வாய்ப்புகள் குறைந்ததால் தோள்கள் தினவெடுத்து வட நாட்டிற்கு கரிகாலன் படையெடுத்ததாகக் கூறுகிறார் இளங்கோவடிகள்.கரிகாலன் இமயத்தின் நெற்றி,பிடரி இருபுறமும் தன் புலிப்பொறி நாட்டினான்.வச்சிர நாட்டு மன்னன் முத்துப்பந்தலும் ,மகத நாட்டு வேந்தன் பட்டி மண்டபம்மும் அவந்தி வேந்தன் தோரண வாயிலும் அளித்தான் எனக் குறிப்பிடுகிறார்.இங்கு வச்சிர அவந்தி மகத நாட்டு மன்னர்கள் எதிரிகளாகத் தோன்றவில்லை.இவர்கள் மௌரியர் காலத்திற்குப்பின் குப்தர்கள் காலம் தொடங்கும் வரை தமிழ் மன்னர்களுடன் சுமுக உறவுடன் தங்கள் நாட்டையும் வளப்படுத்திக்கொண்டனர்.குப்தர் காலத்தில் மீண்டும் பகை எழுந்து சோழ மன்னர்களின் படை எடுப்பால் மீண்டும் நேசத்தொடர்பு வளர்ந்தது எனலாம்.

Comments

Popular posts from this blog

வாணர் குல அரசர்கள்

வாணர் குல அரசர்கள். தென்னிந்திய வரலாற்றில் பல்லவர், சோழர், சேர, பாண்டியர் வரிசையில் போர்க்குடியாகவும்,புகழ் பெற்ற மன்னர்களாகவும் ஆட்சி செய்த குடிகளில் மிகவும் முக்கியமான குடிகள் வாணர் எனவும் அழைக்கப்படும் மகாபலியின் வம்ச குடியினரே ஆவார்கள். வாணர் என்றால் மலையர் என்ற மலையாளும் மன்னர் குடியாக கொள்ளப்படுகின்றது.. சேரனை சங்க இலக்கியத்தில் மலையன் என்றும் வானவன்(மலையர்) என்றும்.வானவரம்பன்(சேரன்) மலைகளை எல்லையாக கொண்டவன் என்று கூறுகின்றது.ஆக தென்னாடு முழுவதும் விந்திய மலை முதல் தென் மலையான பொதிகை,மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதி வரை மகாபலி வம்சத்தவர்களான வாணர்(மலையர்) என்ற மன்னர்களே ஆண்டுள்ளனர். இதற்கு ஆதாரமாக. "தென்புல மருங்கின் விண்டு நிறைய வாணன் வைத்த விழுநிதி பெறினும் பழிநமக் கெழு வெண்ணாய் விழுநிதி" (அடி 202 - 204 மதுரைகாஞ்சி) - எனக் குறிப்பிடுகிறது. இவ்வரிகளில் குறிக்கும் தென்புலம் என்பது இந்தியத் திருநாட்டிற்கு தென்புறம் தடுப்புச்சுவர் போல் உள்ள விந்திய மலையாகும். இது தக்காணம், தஷ¤ணபாதம், தக்கண பாதம் எனவும் வட மொழியில் அழைக்கப்படுகின்றன.இதில் இருந்து விந்திய மலையிலிருந்து கு

உலகெலாம் உணர்ந் தோதற் கரியவன்

உலகெலாம் உணர்ந் தோதற் கரியவன்; நிலவு லாவிய நீர்மலி வேணியன், அலகில் சோதியன் அம்பலத்தாடுவான்; மலர் சிலம்படி வாழ்த்தி வணங்குவாம்.------சேக்கிழார் அருளிய திருத்தொண்டர் புராணம் என்ற பெரிய புராணம்

பறவை நாச்சியார்

அவள் பெயர் பரவை, சுந்தரரின் மனைவி பெயரையே கொண்டவள். திருவாரூர் தியாக விடங்கர் (தியாகராஜர்) கோயிலில் தொண்டு புரிந்து வந்தவள். இவளின் பேரழகும், சைவத் தொண்டுகளும் மாமன்னன் கங்கை கொண்ட ராஜேந்திர சோழனை மிகவும் கவர்ந்தன. எத்தனை போரில் ஈடுபட்டு, எத்தனை உயிர்களை பரித்தவனாக இருந்தாலும் அவனும் ஆண் தானே? உடனே அவளை காதலிக்கத் துவங்கினான் ராஜேந்திரன். பல நூறு வருடங்களாக செங்கல் கட்டுமானமாகவே இருக்கும் திருவாரூர் கோயிலை கற்றளியாக மாற்ற வேண்டும் என்பது பரவையின் ஆசை, இதை ராஜேந்திரனிடன் கூறுகிறார் பரவை.  அவளை மிகவும் நேசித்த ராஜேந்திர சோழன் அவளின் வேண்டு கோளுக்காகத் தியாகராஜரின் திருக்கோயிலைக் கருங்கல் கொண்டு எடுத்து கற்றளியாகப் புதுப்பிக்கிறான். அவனின் 16-18ம் ஆண்டுகளில் வீதிவிடங்கனின் கோயில் கற்கோயிலாக மாற்றப்பெற்றது. கற்றளி மட்டும் போதாது, இந்த கோயிலை பொற் கோயிலாகவே மாற்ற வேண்டும் என்று பரவை ராஜேந்திரனிடம் கேட்டாள். காதலி பேச்சுக்கு மறு பேச்சு ஏது? உடனே ராஜேந்திரன் கோயிலை உள்ளும் புறமும் தங்கத்தகடுகள் போர்த்தி அழகு செய்தான். முகமண்டபம், தூண்கள் ஆகியவற்றை செம்புத் தகடுகளால் அலங்கரித்தான். 18ம் ஆ