பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவர்...........காமராஜர்

மேலே நிற்பவர்கள்: இடமிருந்து வலம்...சோமசுந்தர பாரதியார்,சத்தியமூர்த்தி,குருசாமி முதலியார்,வேதநாயகம் பிள்ளை.............நாற்காலியில் அமர்ந்திருப்பவர்கள்:வரதராஜுலு நாயுடு,வ ஊ சிதம்பரம் பிள்ளை,பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவர்...........கீழே அமர்ந்திருப்பவர்கள்:முத்துசாமி ஆசாரி,சீனிவாசன்,காமராஜர்

Comments

Popular posts from this blog

உலகெலாம் உணர்ந் தோதற் கரியவன்

வாணர் குல அரசர்கள்

பறவை நாச்சியார்