தேவருக்கு சொந்தமாக 32 கிராமங்கள்

தேவர் இறக்கும் போது அவருக்கு சொந்தமாக 32 கிராமங்கள் இருந்தன.அவை:.......கமுதி வட்டம்.......உட்கடை கல்லுப்பட்டி,உட்கடை காவல் பட்டி.மேலராம நதி,தவசிக்குறிச்சி,பசும்பொன்,செய்யாமங்கலம்,கோழிகொத்தி,நல்லூர் கூறிக்கோட்டம்,கடமங்கலம்,அபிராமம் தெரு,பாக்குவெட்டி,ஆலையூர்,காட்டுப்பக்குளம்,பெரிய உடையனாதபுரம்,நல்லூர் நெடுங்குளம்,கீழமுடி மன்னார் கோட்டை,வலையமுக்குளம்,குறையறாசித்தான்,வேதபுரம் செட்டிக்குளம்,காட்டு சோடயேந்தல்,தனாமடை,மணியக்காரன்பட்டி,செம்பைக்குளம்,நகரத்தார் குறிச்சி,கீழராமநதி,காக்குகுடி,மண்டலமாணிக்கம்.......திருச்சுழி வட்டம்:.......சிட்ட வண்ணாங்குளம்,நரிக்குடி,புளிச்சகுளம்,வி,மணக்குளம்.......,அருப்புக்கோட்டைவட்டம்:.......மேல பார்க்குளம்............மொத்தம் 1832 ஏக்கர்

Comments

Popular posts from this blog

உலகெலாம் உணர்ந் தோதற் கரியவன்

வாணர் குல அரசர்கள்

பறவை நாச்சியார்