கன்னிகாதானம்

மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயில்,புது மண்டபத்தில் உள்ள "கன்னிகாதானம்" காட்சியைக்கூறும் கற்சிலை.

Comments

Popular posts from this blog

உலகெலாம் உணர்ந் தோதற் கரியவன்

வாணர் குல அரசர்கள்

பறவை நாச்சியார்