திருவாலங்காட்டில் உள்ள வெண்கல நடராஜர் சிலை.

திருவாலங்காட்டில் உள்ள வெண்கல நடராஜர் சிலை.இது ராஜ ராஜ சோழன் காலத்தைச்சேர்ந்தது.

Comments

Popular posts from this blog

உலகெலாம் உணர்ந் தோதற் கரியவன்

வாணர் குல அரசர்கள்

பறவை நாச்சியார்