மேட்டுப்பாளையம் வனபத்ரகாளியம்மன் கோயில்

மேட்டுப்பாளையம் வனபத்ரகாளியம்மன் கோயிலில் வருகின்றஆடிக்குண்டத்தை ஒட்டி இன்று அம்மனுக்கு இலச்சார்ச்சனை விழா.

Comments

Popular posts from this blog

உலகெலாம் உணர்ந் தோதற் கரியவன்

வாணர் குல அரசர்கள்

பறவை நாச்சியார்