பெரியமருதுவின்மரண_வாக்கு_மூலம்

#பெரியமருதுவின்மரண_வாக்கு_மூலம்

#என்னுடைமக்களை #கம்பெனியார்களாவது_இல்லை #எனக்கு #விரோதிகளாவது_யாதோர்_எனது #மக்களை_இம்சை_செய்யாமல் #இருக்கும்_படி_கேட்டு_கொள்கிறேன் #முருகனின்துணையாகவும் #ஆகாசவாணி_பூமா_தேவிசாட்சியாகவும்_நான்_என் #கழுத்தில்தூக்கு_கயிறு போட்டு கொள்கிறேன்

Comments

Popular posts from this blog

உலகெலாம் உணர்ந் தோதற் கரியவன்

வாணர் குல அரசர்கள்

பறவை நாச்சியார்