அரசமரபு பாய்மரக்கப்பல்கள்

13ம் நூற்றாண்டு அரசமரபு பாய்மரக்கப்பல்கள் தண்ணீர் உட்புகுதலை தடுக்க ஏற்றவாறு அடித்தளங்களைக் கொண்டிருந்தன. இவ்வகைக் கப்பல்களில் சில சோழ கடற்படை பயன்படுத்தப்பட்டதாக நம்பப்படுகிறது

Comments

Popular posts from this blog

உலகெலாம் உணர்ந் தோதற் கரியவன்

வாணர் குல அரசர்கள்

பறவை நாச்சியார்