சல்லிக்கட்டில்

சல்லிக்கட்டில் விடப்படும் காளை மாடுகள்  அனைத்தும் காயடிக்கப்படாத மாடுகள்.இனவிருத்தியில் முதன்மையானவை. வட இந்தியா மற்றும் கர்நாடகாவில் மாட்டு வண்டி பந்தயங்களில் பயன் படுத்தப்படும் காளைகள் காயடிக்கப்பட்டவை.............சல்லிக்கட்டைக்காப்போம்.

Comments

Popular posts from this blog

உலகெலாம் உணர்ந் தோதற் கரியவன்

வாணர் குல அரசர்கள்

பறவை நாச்சியார்