சிம்மக்குரலோன்

கலைத்தாயின் மூத்த மகன்,நடிப்பின் சிகரம்,சிம்மக்குரலோன்,இமயம் தொட்ட கலைஞன்,நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் அவர்களின் பிறந்த நாள் இன்று.அவர் புகழ் ஓங்குக.

Comments

Popular posts from this blog

உலகெலாம் உணர்ந் தோதற் கரியவன்

வாணர் குல அரசர்கள்

பறவை நாச்சியார்