விவசாயம்

பணம் சம்பாதிக்க ஆயிரம் தொழில் இருக்கு.. உணவைச் சம்பாதிக்க விவசாயம் மட்டும்தானே இருக்கு.நம் நாடு விவசாயத்தை நம்பி இருக்கிறது.அதை வளப்படுத்தி தேசத்தை க்காப்போம்.

Comments

Popular posts from this blog

உலகெலாம் உணர்ந் தோதற் கரியவன்

வாணர் குல அரசர்கள்

பறவை நாச்சியார்