சேதுபதி

*வெளியே விட்டால் வெள்ளக்காரன் வம்சத்தையே துவம்சம் செய்து விடுவார் என்று கொலநடங்கி ஜார்ச் கோட்டையில் 17 வருடம் அடைத்து வைக்கப்பட்ட  மாபெறும் மாவீரன் சேதுபதிசீமையின் மாமன்னர் ரிபெல் முத்துராமலிங்க சேதுபதி "

Comments

Popular posts from this blog

உலகெலாம் உணர்ந் தோதற் கரியவன்

வாணர் குல அரசர்கள்

பறவை நாச்சியார்