தில்லை நடராஜர் கோயில் கைலாயம் என்றும் அறியப்பெறுகிறது

தில்லை நடராஜர் கோயில் கைலாயம் என்றும் அறியப்பெறுகிறது..சிதம்பரம் , "தில்லை" என்று பழங்காலத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இத்தலம் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே தோற்றம் பெற்றதாக நம்பப்படுகிறது.

Comments

Popular posts from this blog

உலகெலாம் உணர்ந் தோதற் கரியவன்

வாணர் குல அரசர்கள்

பறவை நாச்சியார்