தேசியமும் தெய்வீகமும்

தேசியமும் தெய்வீகமும் எனது இரு கண்கள்
வீரமற்ற விவேகம் கோழைத்தனம் - விவேகமற்ற வீரம் முரட்டுத்தனம்------தேவர்

Comments

Popular posts from this blog

உலகெலாம் உணர்ந் தோதற் கரியவன்

வாணர் குல அரசர்கள்

பறவை நாச்சியார்