ஆடி மாதம்

 

அற்புதமான மாதம்:

ஆடி மாதம் தேவர்களுக்கு உரிய மாதம். இறைவனை வழிபடுவதற்காகவே ஒதுக்கப்பட்ட மாதம் என்பதாலும், இறைவனை வழிபடுவதில் கவனம் சிதிலம் அடையும் என்பதால் தான் திருமணம் உள்ளிட்ட பல்வேறு சுப நிகழ்ச்சிகள் இந்த மாதத்தில் நடத்தப்படுவதில்லை.

Comments

Popular posts from this blog

உலகெலாம் உணர்ந் தோதற் கரியவன்

கீழத்தூவல்

வாணர் குல அரசர்கள்