தமிழ் திருமகன் லதான் சுந்தரலிங்கம்

ஐக்கிய ஐரோப்பிய நீதிமன்றத்தில் போராடி புலிகளு க்கான தடையை உடைத்த, "தமிழ் திருமகன் லதான் சுந்தரலிங்கம்" அவர்களுக்கு  மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை சமர்ப்பிக்கின்றோம்...

Comments

Popular posts from this blog

உலகெலாம் உணர்ந் தோதற் கரியவன்

வாணர் குல அரசர்கள்

பறவை நாச்சியார்